Địa chỉ: Ấp Mới, xã Long Định, Châu Thành, Tiền Giang
Hotline: 02733632599